ลงทะเบียน

ขออภัย! ขณะนี้หมดเขตรับสมัครแล้ว / Apologize! The application deadline is now over.

หลังจากตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์วิ่งแล้ว หากมีผู้ส่งเอกสารไม่ครบถ้วน / After checking the information of those who are eligible to run If there are incomplete documents

จะเปิดให้สมัครใหม่อีกครั้ง / Will be open to apply again

กรุณารอประกาศหน้าเว็บไซต์หรือ / Please wait for the announcement on the website or เพจ​ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน​ สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร